Przystępne opcje finansowania fabrycznego

Przystępne opcje finansowania fabrycznego

Finansowanie fabryczne AGCO Finance

AGCO Finance – Finansowanie  fabryczne

AGCO Finance oferuje kompleksowy wybór dedykowanych opcji finansowania fabrycznego.

Sytuacja finansowa, podatkowa oraz potrzeby związane z zakupem maszyn są inne dla każdego klienta. Dzięki połączeniu wiedzy finansowej oraz znajomości branży rolniczej jesteśmy godnym zaufania i rzetelnym partnerem.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach finansowych u Twojego lokalnego Dealera Valtry.

Pożyczka

Pożyczka to rodzaj finansowania, który zna większość osób. Jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla Klienta łatwiejsza do pozyskania. Zabezpieczeniem pożyczki jest finansowana maszyna.     

   

Więcej informacji
Zalety:

• Indywidualne umowy: możliwość płatności sezonowych
• Faktura sprzedaży maszyny jest wystawiona bezpośrednio na Klienta
• Brak podatku od czynności cywilno-prawnych
• Część kapitałowa raty nie podlega opodatkowaniu VAT, a część odsetkowa jest zwolniona z podatku VAT
• Doskonały sposób na zakup sprzętu z wykorzystaniem funduszy unijnych
• Biznes plan - nie jest wymagany

Zamknij

Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny jest bardzo popularną formą finansowania w sektorze rolniczym. Koncentruje się on na wykorzystaniu aktywa, a nie na jego zakupie.
Dlatego też AGCO Finance kupuje sprzęt od Dealera, a następnie oddaje go rolnikowi w celu wykorzystania i pobierania korzyści wynikających z pracy maszyną.
Więcej informacji
Faktura jest wystawiana przez Dealera na AGCO Finance. Podatek VAT dodawany jest do każdej raty leasingowej.
Wartość końcowa zależy od poziomu amortyzacji oraz okresu trwania  umowy leasingu.

Zalety:

• Korzystający ma możliwość obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu
• Prawo do nabycia przedmiotu leasingu za określoną z góry wartość końcową, która jest zdecydowanie niższa od wartości rynkowej środka trwałego (po zakończeniu podstawowego okresu leasingu)

Zamknij

Leasing Finansowy

W przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na AGCO Finance. Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem pożyczki jest tu środek trwały a nie gotówka.
Więcej informacji
Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.

Zalety:

• Leasingobiorca amortyzuje maszynę
• Po zakończeniu okresu leasingu po spłacie wszystkich należności maszyna staje się własnością Leasingobiorcy
• Dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu to możliwość dopasowania do planów finansowych gospodarstwa/firmy

Zamknij

Więcej informacji na temat AGCO Finance?

Współpracując z lokalnym dealerem Valtra możesz  znaleźć sprzęt i program finansowania fabrycznego, który najlepiej pasuje do Twojej działalności i wymagań.

Więcej informacji można uzyskać u lokalnych dealerów Valtra.

Powrót do góry