Niemieccy rolnicy lojalni wobec marki Valtra

31.03.2015
Niemieccy rolnicy lojalni wobec marki Valtra
Fabryka Valtra w Suolahti w Finlandii uruchomiła w listopadzie 2014 r. seryjną produkcję nowo zaprojektowanych i gruntownie przetestowanych ciągników nowej serii T czwartej generacji. Pierwsze ciągniki zostały już dostarczone do Klientów i pracują już na polach rolników i przedsiębiorców w całej Europie, wliczając Niemcy. Byliśmy obecni podczas jednej z pierwszych dostaw nowych ciągników i rozmawialiśmy z nabywcami.

Stali klienci

Biały T174 Direct EcoPower z ładowaczem czołowym i systemem AutoGuide stoi na podwórzu dealera Udo Seibert LKG w Babenhausen w Hesji. Ciągnik został zakupiony przez Stowarzyszenie Obsługi Maszyn, Uprawy Gleby i Zarządzania Krajobrazem Południowej Hesji (z niem. MBLV) na rzecz członków grupy, którzy przyjmują dostawę nowego pojazdu.

Panowie Ralf Geißler, Manfred i Christian Horn, Wolfgang Geißler – stali klienci Valtry – będą korzystać z nowych ciągników naprzemiennie w trzech gospodarstwach rolnych. Ich związek już korzysta z modeli T202 i N142, które również zostały zakupione przez MBLV. W przyszłości nowa Seria T zastąpi model N142.

Mężczyźni są pewni fińskiej technologii oraz usług świadczonych przez ich dealera. Sam Pan Ralf Geißler nadal jeździ Valtrą N92. Razem inwestują w ramach prywatnych spółdzielni maszynowych od 1995, a w ramach MBLV od 2010.

1000 godzin na rok

Rolnicy uprawiają razem 350 hektarów gruntów ornych i 50 hektarów łąk. Grunty orne uprawiane są wg zasad płodozmianu. Pszenica, jęczmień, orkisz i żyto pokrywają ok. 200 hektarów, buraki cukrowe ok. 35 hektarów, pozostały areał obsiany jest kukurydzą, rzepakiem, fenkułem włoskim, a gospodarstwo Horna – oprócz tego – użytkami zielonymi.

Jakość gleby pozwala uzyskać średnią wydajność 70 decyton pszenicy na hektar. W razie potrzeby ziarno jest suszone i magazynowane na miejscu, następnie – sprzedawane bezpo-średnio do młyna. Łąki służą do produkcji siana skarmianego w ponad 60 boksach dla koni. Słoma i owies są także zagospodarowane na miejscu.

Ze względu na piaszczystą glebę i małe opady wszystkie trzy gospodarstwa są sztucznie nawadniane ze studni lub przez bieżącą wodę. Gleby lekkie są nawożone obornikiem i zao-rywane. Gleby cięższe uprawiane są bez użycia pługów.

Nowa Seria T z pewnością będzie miała dużo pracy przez następne kilka lat. Siew, ochrona roślin, nawożenie, orka i transport powinny wynosić 1000 godzin na rok. Zautomatyzowany system sterowania AutoGuide z terminalem C3000 i precyzyjnym sygnałem RTK bardzo się przyda. Swoje zastosowanie znajdzie też ładowacz czołowy. Pan Ralf Geißler jest pod wrażeniem kompaktowego projektu i zwrotności nowej Serii T przy zbieraniu beli słomy i siana oraz przy pracach gospodarskich, ogrodniczych i krajobrazowych. Nowe okna dachowe są dodatkową zaletą.« Powrót na stronę główną