Oświadczenia o zachowaniu prywatności

Informacje ogólne

Firma AGCO Corporation i jej spółki zależne („AGCO”) prowadzą niniejszą stronę internetową w celu dostarczania informacji oraz materiałów edukacyjnych i marketingowych, a także komunikacji.  Celem niniejszego oświadczenia jest określenie sposobu, w jaki będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.  Firma AGCO pragnie zapewnić bezpieczeństwo i prywatność Państwa danych osobowych. Wszystkie dane będą traktowane w sposób poufny. Dążymy do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i zapewnienia prywatności.  Odwiedzający stronę mogą na różne sposoby wyrazić za pośrednictwem niniejszej strony internetowej zainteresowanie produktami i usługami firmy AGCO i chęć zdobycia dalszych informacji na ich temat.  W związku z przetwarzaniem takiego żądania mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych.  Podanie takich danych jest dobrowolne. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych w sposób opisany poniżej. Aby w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych, proszę skontaktować się z nami.

Informacje dodatkowe

1.Gromadzone dane osobowe
Mogą Państwo zostać poproszeni o podanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, zawód, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu.

2. Sposób gromadzenia i wykorzystywania danych
Dane gromadzimy i przechowujemy w bazach danych lub na innych nośnikach magazynowania. Dane będą wykorzystywane w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową, analizą rynku i klientów oraz oceną, rozwojem i ulepszaniem naszych usług. Dane mogą też zostać użyte w celach marketingowych i promocyjnych oraz w celu dostarczenia Państwu informacji na temat produktów i usług.

3. Zasady dotyczące ujawniania i przekazywania danych
Państwa dane osobowe nie zostaną sprzedane, wymienione ani wypożyczone stronom trzecim. Państwa dane mogą zostać przekazane poniższym podmiotom w celu wykorzystania zgodnie z punktem 2 powyżej:

  • pracownikom i agentom zarządzającym kontami, produktami i usługami, z których zechcą Państwo skorzystać teraz lub w przyszłości,
  • agentom, którzy mogą wykorzystać Państwa dane w celach marketingowych,
  • dowolnej osobie w wyniku nakazu lub obowiązku prawnego,
  • dealerom, dystrybutorom i partnerom biznesowym AGCO,
  • spółkom stowarzyszonym należącym do grupy AGCO działającym w różnych krajach, również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Pliki cookie
Pliki cookie to pliki danych wysyłane na dysk twardy Państwa komputera za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te umożliwiają zapewnienie Państwu dostępu do niektórych funkcji oraz dostarczają nam pewnych informacji na temat korzystania ze strony.  Pliki cookie umożliwiają np. zapamiętanie hasła, dzięki czemu korzystanie ze strony jest łatwiejsze.  Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, jednak mogą Państwo wyłączyć tę opcję. Zwykle nawet po wyłączeniu obsługi plików cookie będą Państwo mogli nadal korzystać z większości funkcji niniejszej strony internetowej. More about cookies on this website.

5. Dzieci
Nie gromadzimy świadomie danych dzieci. Prosimy rodziców lub opiekunów prawnych, aby nadzorowali działania dzieci na niniejszej stronie internetowej oraz zabronili im przesyłania jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych.

6. Pytania oraz wnioski o wprowadzenie zmian
Firma AGCO odpowie na wszystkie przesłane zgodnie z prawem wnioski o udzielenie informacji. AGCO zobowiązuje się skorygować, zmodyfikować lub usunąć Państwa dane osobowe na żądanie. Jeśli chcą Państwo przesłać takie żądanie albo mają Państwo pytania lub uwagi, proszę skontaktować się z nami.