Powolny i stabilny wzrost europejskich gospodarstw

09.06.2014
Powolny i stabilny wzrost europejskich gospodarstw
W Unii Europejskiej jest 14 milionów rolników, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego to tylko 14 hektarów. Dla porównania w USA jest około 2 milionów rolników, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 180 hektarów.
Nieco poniżej 50 % powierzchni Unii Europejskiej stanowią użytki rolne, 30 % lasy, zaś 20 % inne tereny, na przykład miejskie. W Europie tradycyjnie większość stanowią gospodarstwa rodzinne, ale jest też wiele przedsiębiorstw rolnych i gospodarstw ekologicznych.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Europie powoli, ale stabilnie rośnie. Między rokiem 2003 a 2010 wzrosła ona z 12 do 14 hektarów, zaś w tym samym czasie ich liczba spadła o 20 %.

Największe gospodarstwa można znaleźć na terenie Republiki Czeskiej, gdzie średnia wielkość wynosi 89 hektarów. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 54 hektary, w Danii 60 hektarów, w Niemczech 46 hektarów, we Francji 52 hektary, zaś w Finlandii 34 hektary. Najmniejsze gospodarstwa odnotowano na Malcie (1 hektar), oraz na Cyprze i w Rumunii (3 hektary).

Poniższa tabela obrazuje średnią wielkość europejskich gospodarstw rolnych w 2007 roku, liczbę gospodarstw oraz całkowitą powierzchnię gruntów rolnych w tysiącach hektarów.

 

 Gospodarstwa europejskie  Średnia wielkość gospodarstwa w ha  Łączna powierzchniagruntów ornych w tys. 
 Czechy  89 3518 
 Dania  60 2663
 Luksemburg  57  131
 Wielka Brytania  54  16130
 Francja  52
 27477
 Niemcy  46  16932
 Szwecja  43  3118
 Finlandia  34   2292
 Irlandia 32 4139 
 Belgia 29  1374 
 Slowacja 28   1937
 Holandia 25  1914
 Hiszpania 24  24893 
 Norwegia 21  1032 
 Austria 19  3189
 Szwajcaria 17 1057
 Portugalia 13  3473
 Włochy 12744 
 Węgry 4229 
 Bulgaria 6 3051 
 Polska 6  15477
 Rumunia 3  13753

 


« Powrót na stronę główną