share

Informacje
o dostępnych wersjach

Dostępna od Wersja SmartTouch SW  Technologie N T
S
Luty 2019 SW 2.3.4 Zmienne dawkowanie x x x
    Drugi monitor SmartTouch x x x
    Menu maszyn przednich x x x
Maj 2019 SW 2.3.7 Udoskonalenie SW x x x
Czerwiec 2019 SW 2.3.8 Udoskonalenie SW x x x
Sierpień 2019 SW 2.4.2 Valtra Guide, Transfer danych z USB – zadania i profile x x x
    Nowe informacje monitora jazdy x x x
    Zróżnicowane dźwięki dla Valtra Guide x x x
Listopad 2019 SW 2.4.3 Automatyczne wykrywanie pola x x x
    Transfer danych z USB – wymiana pola x x x
    Auto Offset x x x
    Oznaczanie ścieżek technologicznych x x x
    Wyznaczanie linii granicznych pola na podstawie maszyny towarzyszącej x x x
    Zmiana nazwy pola lub linii prowadzenia x x x
Luty 2020 SW 2.4.4 ISOBUS AUX      
    Asystent linii prowadzenia (Wayline Assistant) x x  
    Zapisanie linii prowadzenia z przesunięciem jako nowej linii x x