share

Informacje
o dostępnych wersjach

Release Wersja SmartTouch SW  Technologie G5 Active G5 Versu N5 T5
Kwiecień 2021 SW 2.5.2 Auto U-Pilot *     x x
    AUX trigger     x x
    Pivot wayline     x x
    Prescription map editor     x x
    New SmartTouch startup image     x x
    Possibility to modify ISOBUS implement connection     x x
    Application Log USB export     x x
Luty 2021 SW 2.5.1 Possibility to modify ISOBUS implement connection x x    
Październik 2020 SW 2.5.0 (G Series SW) Udoskonalenie oprogramowania x x    
    Possibility to modify ISOBUS implement connection x x    
Sierpień  2020 SW 2.4.8 Udoskonalenie oprogramowania x x x x
Maj 2020 SW 2.4.8 Udoskonalenie oprogramowania x x x x
Kwiecień 2020 SW 2.4.8 Precision Farming in SmartTouch Extend x x x x
    Boundary from segmented wayline (Wayline Assistant feature) x x x x
    Udoskonalenie oprogramowania x x x x
Luty 2020 SW 2.4.4 ISOBUS AUX x x x x
    Wayline Assistant * x x x x
    Zapisanie linii prowadzenia z przesunięciem jako nowej linii x x x x
Listopad 2019 SW 2.4.3 Automatyczne wykrywanie pola x x x x
    Transfer danych z USB – wymiana pola x x x x
    Auto Offset x x x x
    Oznaczanie ścieżek technologicznych x x x x
    Wyznaczanie linii granicznych pola na podstawie maszyny towarzyszącej x x x x
    Zmiana nazwy pola lub linii prowadzenia x x x x
Sierpień 2019 SW 2.4.2 Valtra Guide, Transfer danych z USB – zadania i profile x x x x
    Nowe informacje monitora jazdy x x x x
    Zróżnicowane dźwięki dla Valtra Guide x x x x
    Zmiana nazw pól i linii prowadzenia x x x x
Czerwiec 2019 SW 2.3.8 Udoskonalenie SW x x x x
Maj 2019 SW 2.3.7 Udoskonalenie SW x x x x
Luty 2019 SW 2.3.4 Zmienne dawkowanie x x x x
    Drugi monitor SmartTouch x x x x
    Menu maszyn przednich x x x x

* Dostępne jako opcja za dodatkową opłatą