share

Nowe rozporządzenie dot. homologacji umożliwia maksy­malną prędkość 60 km/h

Nowe rozporządzenie dot. homologacji umożliwia maksy­malną prędkość 60 km/h

25.12.2018

Rozporządzenie UE 167/2013 określające warunki homologacji typu pojazdów rolniczych staje się nadrzędne wobec wszystkich innych rozporządzeń wewnątrz Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii od początku 2018 r. Najważniejsza zmiana to możliwość zwiększenia prędkości maksymalnej ciągników do 60 km/h pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań oraz weryfikacja rozporządzenia dot. hamulców przyczep.

Ciągniki zarejestrowane w Europie po 1 stycznia 2018 r. będą różne od tych zarejestrowanych w tym roku. Na przykład, wszystkie ciągniki Valtra będą musiały mieć dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy dla hamulców przyczep, a opcjonalna prędkość maksymalna Serii N oraz T będzie równa 57 km/h.

– Stanowi to największą zmianę, odkąd zmieniliśmy krajową homologację na homologację UE. Nowe rozporządzenia usuną większość pozostałych rozporządzeń krajowych. Na przykład, stare rozporządzenie uznawało za prędkość maksymalną tylko 40 km/h, podczas gdy wyższe prędkości były wyjątkami krajowymi. Od 2018 r. prędkość maksymalna będzie wynosić albo 40 albo 60 km/h w całej Europie – wyjaśnia Karri Häyrinen, inżynier ds. przepisów technicznych.

Nadal pozostanie kilka krajowych różnic. Na przykład, przepisy ruchu i wymagania dot. prawa jazdy, które mają również zastosowanie w odniesieniu do, nadal będą decydowane na szczeblu krajowym. Podobnie, lokalne firmy ubezpieczeniowe będą mogły wprowadzać swoje własne warunki. Ponadto, producenci i importerzy mogą ubiegać się o rozszerzenia, ale nie będą one automatycznie zagwarantowane. Producenci naczep i maszyn przyczepianych będą mieli okres przejściowy na instalację hamulców dwuobwodowych. W niektórych krajach homologacja przyczep i maszyn przyczepianych nie jest w ogóle wymagana. 

– Rozporządzenie UE ma na celu poprawę bezpieczeństwa i sprawności. Rozporządzenie zawiera liczne podrozdziały dotyczące hamulców, naklejek ostrzegawczych, mas, dróg dostępu do obsługi, ostrych krawędzi, lusterek oraz innych względów bezpieczeństwa. Wyższe prędkości maksymalne zwiększą z kolei wydajność, gdyż wielkości europejskich gospodarstw zwiększają się, a rolnicy muszą pokonywać dłuższe dystanse pomiędzy polami. Ostatecznie, rozporządzenia będą ujednolicane pomiędzy różnymi krajami i różnymi kategoriami pojazdów – mówi Matti Serenius, kierownik ds. produktu w VTT Expert Services Oy.

Naklejki, uchwyty i zaokrąglone narożniki

W wyniku rozporządzenia UE, dokona się wielu małych zmian w nowych ciągnikach, których kupujący je mogą nawet nie zauważyć. Na przykład, kształt tabliczki homologacji będzie inny, wejście do niektórych modeli ciągników zostanie ułatwione przy pomocy nowego uchwytu, wyjścia bezpieczeństwa będą wskazywane przez naklejkę ostrzegawczą, u spodu bocznych lusterek zostanie dodane małe lusterko szerokokątne, a niektóre z ostrych krawędzi na ciągnikach zostaną zaokrąglone, zarówno wewnątrz kabiny, jak i na zewnątrz oraz wzdłuż boków ciągnika.

– Nowa seria A oraz serie N i T ciągników Valtra z SmartTouch od początku spełniały rozporządzenie UE. Nasze pozostałe serie ciągników zostały zmodyfikowane jesienią zgodnie z rozporządzeniem – potwierdza Häyrinen.

Wszystkie ciągniki Valtra sprzedane w Europie po 1 stycznia będą miały dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych. Rozporządzenie wymaga również, aby ciągniki i przyczepy były wyposażone w dwuobwodowy system hamulcowy, który automatycznie uruchomi hamulce, jeśli przyczepa się odłączy. Przyczepy z hamulcami pneumatycznymi są już powszechne, na przykład, w Niemczech i Europie Wschodniej, ale niezbyt we Francji, czy Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich tylko najcięższe przyczepy i narzędzia miały hamulce.

Warunek nowej prędkości maksymalnej do 60 km/h jest uzależniony od pewnych warunków, takich jak wartość opóźnienia, ale te warunki są mniej rygorystyczne dla ciągników o prędkości maksymalnej 40 km/h. Producenci mogą również homologować modele z wielorakimi prędkościami maksymalnymi. W praktyce, prędkość maksymalna serii T i N ciągników Valtra będzie wynosić 43, 53 albo 57 km/h. Ponadto, nawet jeśli ciągnik jest homologowany do prędkości 60 km/h, to przepisy ruchu lub wymogi dot. prawa jazdy w wielu krajach ograniczają prędkość maksymalną lub określają, którzy kierowcy mogą kierować takimi pojazdami.