share

Zmiany w rolnictwie wpływają również na zmianę pracy ciągników

Strategia Farm to Fork w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wyznacza rygorystyczne cele dla rolnictwa, które pokrywają się z polityką rolną UE. Zmiany te będą odczuwalne w pracy ciągników w ciągu najbliższych 10 lat.

Wszystkie cele strategii Farm to Fork są ukierunkowane na ochronę środowiska. Jednocześnie populacja ludzi na świecie stale rośnie o ok. 80 milionów rocznie i każdy człowiek musi być wykarmiony.

– Nadal musimy produkować co najmniej tę samą ilość żywności, choć ograniczenie stosowania nawozów i pestycydów w zasadzie obniży plony. Około 40 mln hektarów gruntów ornych w UE należy przekształcić na produkcję organiczną, co również obniży poziom plonów. Wywiera to dużą presję na rolników – mówi Sam Hardy, Specjalista ds. Marketingu Produktu.

Projekty w ramach unijnego Zielonego Ładu będą miały wpływ m.in. na uprawy, nawożenie, ochronę roślin, planowanie tras przejazdów, a w szczególności terminowość, dokładność i dokumentację pracy ciągników.

– Funkcje Task Doc, Valtra Guide, Section Control (kontrola sekcji) i Variable Rate Control (zmienne dawkowanie) mogą pomóc w osiągnięciu wszystkich tych celów. Dzięki nim rolnik może ograniczyć straty składników odżywczych i dokładniej stosować pestycydy i nawozy – dodaje Hardy.

Precyzyjne orki i płodozmiany

Wspomniane cele zostaną osiągnięte poprzez połączenie kilku metod, które zależą od rodzaju gospodarstwa i celu produkcji. Stosowanie pestycydów można ograniczyć np. poprzez mechaniczne usuwanie chwastów, dywersyfikację i wydłużenie płodozmianu oraz precyzyjne ukierunkowanie ochrony roślin na obszary, w których występują szkodniki i chwasty.

Zastosowanie precyzyjnego automatycznego układu sterowania Valtra Guide i wykorzystanie systemu ISOBUS w sterowaniu maszynami towarzyszącymi zwiększy zakres orki. Na przykład głębokość orki może być zmieniana automatycznie według różnych typów gleb w oparciu o dane GPS. Wykorzystanie tych samych ścieżek dla wszystkich rodzajów upraw zostanie rozpowszechnione, ponieważ może zapobiec zagęszczaniu gleby. Zasadniczo w rolnictwie precyzyjnym dokładniejsze użycie surowców oraz precyzyjna dokumentacja wykonywanych zadań staną się dla rolników czynnościami rutynowymi.

Cele unijne zawierają również pewne sprzeczności. Przykładowo należy ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin, a wynikający z tego przyrost zadań związanych z orką zwiększy emisję CO2. Analogicznie należy zwiększyć produkcję organiczną, a jednocześnie zachęcać do stosowania diety opartej w większym stopniu na roślinach, co spowodowałoby spadek ilości obornika dla rolnictwa ekologicznego.

– Badamy rozwiązania pod kątem wymagań środowiskowych i politycznych związanych z rolnictwem. Chociaż cele są wymagające, można je spełnić przy użyciu właściwych narzędzi i metod. Równocześnie powstają nowe możliwości zwiększające skuteczność rolnictwa – mówi Hardy.

Cztery cele strategii Farm to Fork na rok 2030:

  • • 25 % pól uprawnych ma być wykorzystywane do rolnictwa ekologicznego
  • 20 % mniejsze użycie nawozów
  • 50 % mniejsze utraty składników odżywczych
  • 50 % mniej pestycydów