share

Inwestycje w zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych muszą być opłacalne

W niniejszym wpisie przyglądamy się aktualnym trendom i opiniom na temat tego, jak sektor maszyn rolniczych i zaopatrzenia rolnictwa może wspomóc rolników w zakresie przejścia na stosowanie bardziej zrównoważonych praktyk. Badamy kierunki rozwoju alternatywnych paliw, inteligentnych rozwiązań technologicznych dla rolnictwa oraz stabilnych instrumentów finansowych. Analizujemy również w jaki sposób ekosystemowe podejście ułatwia rolnikom dostęp do właściwych narzędzi i jakie są perspektywy na przyszłość, aby umożliwić rolnictwu utrzymanie poziomu rentowności przy bardziej zrównoważonych działaniach.

Rentowność to fundament zrównoważonego rozwoju

Inwestycje w zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych i całego łańcucha żywnościowego muszą być opłacalne. Jeśli nie będą, to ani indywidualnych rolników, ani firm na takie inwestycje nie będzie stać. Z drugiej strony, z opłacalnej inwestycji skorzystają wszyscy gracze danego sektora rynku.

Uprawa produktów rolnych w sposób zrównoważony wymaga inwestycji w najnowsze rozwiązania technologiczne. W wielu miejscach zarówno rząd jak i lokalne władze wspierają tę transformację poprzez uruchamianie specjalnych programów i udzielanie dotacji. Jednak to wsparcie nie zawsze jest wystarczające i często rolnicy muszą zbierać dodatkowe fundusze. Nowoczesne technologie, natomiast, mogą przyczynić się do obniżenia nakładów i kosztów paliwa w gospodarstwie rolnym. Presja ze strony organów ustawodawczych, inwestorów i samych konsumentów stanowi zachętę dla rolników do przejścia na zrównoważoną produkcję. Jednak, jeśli zastosowanie nowych zrównoważonych praktyk wpłynie na spadek rentowności, wówczas gospodarstwa rolne nie będą w stanie kontynuować swojej działalności. Podczas AgriVenture Finland 2023, tę ideę zreasumował w swoim przemówieniu wiceprezes ds. marketingu Valtra, Mikko Lehikoinen słowami „No green, if red”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że ujemne wyniki nie sprzyjają zielonej strategii, i powtórzyło to wielu decydentów.

Producenci i dostawcy współdziałają dla zwiększenia rentowności rolnictwa.

W wydarzeniu AgriVenture 2023 zorganizowanym w Instytucie Bioekonomii Jamk w Saarijärvi w dniach 7-8 czerwca, uczestniczyło około 250 badaczy, liderów biznesu, studentów, przedstawicieli startupów i finansistów z Finlandii i innych krajów. Celem wydarzenia było tworzenie i budowanie relacji między osobami interesującymi się kwestią cyfryzacji rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także zrównoważonym rozwojem i nowymi rozwiązaniami w biznesie. Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele instytucji finansowych oferując kilkadziesiąt milionów euro na sfinansowanie działań w zakresie bioekonomii i działalności startupów w sektorze technologii.

W ramach AgriVenture, Valtra zorganizowała Dni Zrównoważonego Rozwoju Valtra (ang. Valtra Sustainability Days), podczas których odbywały się rozmowy i dyskusje na temat wsparcia strategii neutralności emisyjnej w sektorze produkcji żywności.

Zmiany klimatyczne uderzają w rolników

Rolnicy często niesprawiedliwie zbierają słowa krytyki w debacie dotyczącej klimatu i środowiska naturalnego. Wszakże rolnictwo i leśnictwo to dwa sektory odgrywające istotną rolę w sekwestracji dwutlenku węgla. Tymczasem rolnictwo i gospodarkę leśną, wraz z przemysłem spożywczym, należy postrzegać jako szansę a nie problem. Zmiany klimatyczne i środowiskowe mają szczególny wpływ na rolników, którzy żyją bezpośrednio korzystając ze środowiska naturalnego i mają dogłębne rozumienie procesów zachodzących w przyrodzie. Podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju Valtra jeden z rolników, Markus Eerola, wyjaśnił jak za pomocą zaawansowanych inteligentnych narzędzi rolniczych odkrył, że ze względu na mały rozmiar działki, na której uprawia swoje pola w południowej Finlandii, rolnictwo konwencjonalne nie będzie dla niego rentowne. Po wnikliwej analizie, doszedł do wniosku, że organiczne metody upraw sprawią, że gospodarstwo jednak będzie przynosiło zysk.

Znalezienie właściwych rozwiązań wspierających rolnictwo jest kluczowym aspektem zapewnienia rentowności przy jednoczesnym zwiększeniu zrównoważonego rozwoju biorąc pod uwagę niepewność przyszłych warunkach klimatycznych. „Jeśli ocieplenie klimatu będzie postępowało zgodnie z przewidywaniami, wydajność plonów wielu zbóż spadnie o około 11 do 28 procent w skali globalnej. W związku tym zmiana klimatu ma ogromny wpływ na działalność rolniczą. Dla przykładu, AGCO już posiada w swojej ofercie wiele różnorodnych rozwiązań, zarówno technicznych jak i finansowych, mających na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla. – Za pomocą tych technologii i innych środków chcemy wesprzeć szybki postęp rozwoju gospodarstw rolnych w szerokim zakresie – powiedziała Louisa Parker-Smith, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju w AGCO.

Mikko Lehikoinen, wiceprezes ds. marketingu Valtra EME, podkreślił, że przedsiębiorstwo Valtra już poczyniło wiele kroków mających na celu zmniejszenie śladu ekologicznego produkcji rolnej i użycia ciągników, jednak da się zrobić o wiele więcej, szczególnie przy pełnej współpracy.

Wdrożyliśmy już wiele różnorodnych działań zarówno w naszym zakładzie jak i na różnych polach operacyjnych. Oto kilka przykładów zastosowanych przez nas rozwiązań: całość energii elektrycznej i cieplnej, jaką zużywany pochodzi z odnawialnych źródeł, prowadzimy pełną segregację śmieci i recykling, a ciągniki tankujemy biodieslem na terenie naszego zakładu. Koncentrujemy nasze działania wokół spraw związanych ze środowiskiem, ale stopniowo będziemy zwiększać zaangażowanie naszych partnerów w działania skierowane na wsparcie rolników aby mogli osiągnąć taki stopień zrównoważonego rozwoju, jaki chcą – powiedział Lehikoinen. Współdziałanie producentów i dostawców metodą ekosystemu wiąże się nie tylko z wdrożeniem zrównoważonego rozwoju w zakresie maszyn, ale także uczynienie ich dostępnych finansowo dla rolników.

Nie jedno duże, ale wiele mniejszych rozwiązań

Stało się jasne, że nie istnieje jedno jedyne rozwiązanie na wyzwania w zakresie ochrony środowiska i opłacalności, ale należy potraktować te wyzwania kompleksowo i spojrzeć na nie wszechstronnie. Na przykład, jeśli chodzi o zrównoważone paliwa przyszłości dla ciągników, uniwersalne rozwiązanie nie jest dobrym wyborem. – Każde paliwo alternatywne ma swoje zalety i wady. Biogaz może być produkowany bezpośrednio przez gospodarstwo rolne, ale urządzenia do jego wytwarzania są dość drogie a zbiorniki na gaz zajmują sporo miejsca w pojeździe. Świetnym paliwem jest na przykład wodór, z kolei jego dystrybucja obecnie jest procesem trudnym a infrastruktura dystrybucyjna nawet jeszcze nie istnieje. Obecnie biodiesel jest dobrym rozwiązaniem, jednak na dzień dzisiejszy jego dostępność jest ograniczona i nadal pozostanie ograniczona w przyszłości. Akumulatory elektryczne mogłyby napędzać maszyny rolnicze, jednak ciągnik o dużej mocy potrzebowałby akumulatora o wadze ponad 10 ton, którego ładowanie zajęłoby całe dnie. W przyszłości, rolnik będzie miał do wyboru cały szereg rozwiązań i będzie podejmować decyzję w zależności od swoich indywidualnych okoliczności, maszyn rolniczych będących w użyciu oraz dostępności różnych rodzajów paliw – podsumował Jarno Ratia, dyrektor ds. globalnego zarządzania produktem w AGCO Power.

Kluczem do utrzymania rentowności i podwyższenia zrównoważonego rozwoju jest oferowanie rolnikom wyboru w jaki sposób najlepiej mogą własny zrównoważony rozwój poprawić. Na przykład, w ofercie jednego producenta mogą się znaleźć w przyszłości różne źródła zasilania, takie jak zasilanie elektryczne dla małych ciągników, wodór i biogaz dla średnich a także odnawialna wersja diesla dla dużych ciągników. Etanol mógłby być używane jako regionalne paliwo alternatywne, na przykład w Brazylii. Dobrym przykładem takiej otwartej i elastycznej strategii jest nowa seria silników Core w ofercie AGCO Power, którą zoptymalizowano dla wielu różnych rodzajów paliw, a także dostosowano do pracy hybrydowej.

 

Jak przejść na bardziej zrównoważone rolnictwo przy utrzymaniu rentowności

Inwestowanie w inteligentne i „zielone” technologie to często kwestia pieniędzy. Taka zmiana nie jest łatwa dla rolników, ale wsparcie finansowe może ją urealnić. Podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju Valtra, Jannis Kordt z AGCO Finance omówił kwestie stabilnego finansowania.

Poprzez naszą sieć partnerską, w której skład wchodzi m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, AGCO Finance jest w stanie zaoferować bardziej dostępne wsparcie finansowe dla rolników, którzy chcieliby wprowadzić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i przystąpić do programu takiego jak na przykład Climate and Nature [pol. Klimat i Natura] uruchomionego przez naszych partnerów Lantmännen i Valtra w Szwecji i Finlandii – powiedział Kordt.

Wdrażanie dobrych pomysłów w życie

Podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju Valtra, wśród uczestników panowało szerokie rozumienie, że zrównoważony rozwój stanie się powszechną praktyką w branży spożywczej, gdy tylko te działania wykażą objawy rentowności. Rozwój nowych idei wymaga finansowania, przedsiębiorstwa muszą je udostępniać klientom, a ich wykorzystanie musi przynosić zyski rolnikom.

Dla wielu rolników, droga do bardziej zrównoważonej i rentownej działalności wiedzie przez wprowadzenie nowych technologii. Obserwuj blog Valtra, aby być na bieżąco i dowiedzieć się jak możesz uzyskać łatwiejsze i indywidualne wsparcie finansowe swojej zmiany na zrównoważony rozwój działalności.