share

Jak rozwiązania Smart Farming mogą pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju

Rolnicy mierzą się obecnie ze znaczną presją związaną z wymaganiami konsumentów i polityki rolnej. Dlatego też starają się oni zwiększać wielkość i jakość plonów, zmniejszając jednocześnie zużycie pestycydów i herbicydów. Strategia „od pola do stołu” (Farm to Fork) w ramach Europejskiego Zielonego Ładu określa konkretne cele, które powinny zostać osiągnięte do 2030 roku. Wiele krajowych i lokalnych strategii politycznych również stawia sobie za cel zwiększenie zrównoważenia w rolnictwie. Na blogu przyjrzymy się, w jaki sposób określone technologie Smart Farming mogą pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej maksymalizacji plonów i rentowności.

Mniejsze zużycie pestycydów

Strategia „od pola do stołu” zakłada ograniczenie stosowania chemicznych i niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 roku. Jednocześnie konsumenci stają się coraz bardziej nieufni wobec stosowania pestycydów w produkcji żywności, co wpływa na ich decyzje zakupowe. System Smart Farming, jako część szerszej strategii rezygnacji z niektórych środków ochrony roślin, może przyczynić się do zmniejszenia ilości stosowanych oprysków na kilka sposobów. Funkcja kontroli sekcji firmy Valtra automatycznie wyłącza poszczególne sekcje belki polowej, gdy ciągnik dojeżdża do uwrocia. Zmniejsza również nachodzenie na siebie kolejnych pasów średnio z 5% do 0. Kontrola sekcji może w sumie ograniczyć aplikację o 5-10%.

Smart Farming nie tylko automatycznie kontroluje miejsce aplikacji oprysku, ale pozwala również kontrolować jego ilość. Na każdym polu panują inne warunki, co oznacza, że w różnych miejscach konieczne jest zastosowanie mniejszej lub większej ilości oprysków. Funkcja zmiennego dawkowania wykorzystuje mapy aplikacyjne, aby automatycznie dostosować natężenie przepływu (a tym samym ilości) rozpylanego środka w miarę przemieszczania się ciągnika po polu. Dzięki temu do właściwego miejsca doprowadzana jest tylko niezbędna ilość preparatu, co zmniejsza całkowitą ilość zużywanego oprysku.

Funkcja Variable Rate Control (zmienne dawkowanie) automatycznie dostosowuje natężenie oprysku zgodnie z mapami dawkowania, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Mniejsze zużycie nawozów

W unijnej strategii „od pola do stołu” określono cel polegający na ograniczeniu ogólnego stosowania nawozów o 20% przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie dojdzie do pogorszenia żyzności gleby. W przypadku opryskiwania nawozem funkcja kontroli sekcji eliminuje nakładanie się kolejnych pasów i zapobiega stratom poprzez automatyczne wyłączanie sekcji belki polowej po przejechaniu uwrocia. Nie tylko zmniejsza to całkowitą ilość stosowanego nawozu, ale również zapobiega spaleniu roślin w wyniku nadmiernego nawożenia, tym samym maksymalizując plon. Wyłączenie belki polowej po przekroczeniu uwrocia pozwala zminimalizować rozpryskiwanie poza pole, co zapobiega przedostawaniu się nadmiaru składników pokarmowych do środowiska. Funkcja zmiennego dawkowania umożliwia również zmniejszenie ilości stosowanych nawozów płynnych w taki sam sposób, jak w przypadku wspomnianego wcześniej oprysku.

Większa produktywność

Wzrost liczby ludności powoduje, że zapotrzebowanie na produkcję żywności stale rośnie. Równocześnie celem strategii „od pola do stołu” jest by w 2030 roku 25% wszystkich gruntów rolnych było uprawianych ekologicznie. Smart Farming może pomóc w zwiększeniu plonów z hektara poprzez precyzyjne stosowanie oprysków i nawozów oraz poprawę zdrowia i żyzności gleby. Funkcja Valtra Guide kieruje ciągnikiem i prowadzi go wzdłuż predefiniowanych linii prowadzących. Za każdym razem można używać tych samych linii. Jeżdżenie po glebie tylko po wyznaczonych liniach zapobiega jej zagęszczaniu. Mniejsze zagęszczenie gleby skutkuje z kolei lepszym drenażem, lepszym napowietrzeniem i poprawą zdrowia mikroorganizmów – a wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie plonów.

Nawigacja Valtra Guide nie tylko zmniejsza Twoje napięcie, kierując za Ciebie ciągnikiem, ale także ogranicza ubijanie gleby, zapewniając, że ciągnik będzie prowadzony na tych samych liniach.

Monitorowanie i sprawozdawczość

Istnieje wiele lokalnych i krajowych programów, które mogą pomóc rolnikom w wykazaniu zaangażowania w zrównoważony rozwój. Partnerzy w łańcuchach dostaw często wymagają zapewnienia, że dane gospodarstwo stosuje zrównoważone praktyki. Realizacja wspomnianych celów może natomiast otworzyć nowe rynki i zapewnić przewagę konkurencyjną. Proces certyfikacji, akredytacji i zapewnienia zgodności z przepisami opiera się jednak na dokładnych i precyzyjnych danych. Automatyczne zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych do biura gospodarstwa może go znacznie ułatwić i przyspieszyć. Systemy TaskDoc i TaskDoc Pro firmy Valtra automatycznie rejestrują zadania wykonane przez ciągnik i przekazują dane do systemu FMIS (Farm Management Information System). W biurze można tworzyć dokładne mapy aplikacyjne dla każdego pola i każdej aplikacji lub zadania, a następnie przesyłać je do podłokietnika SmartTouch. Operator musi tylko rozpocząć pracę. Wszystkie dane są przechowywane w bezpieczny sposób i można do nich uzyskać dostęp z dowolnego miejsca.

W kierunku neutralności węglowej

Smart Farming upraszcza zarządzanie nawet większymi flotami. Na przykład dzięki Valtra Connect można sprawdzić w czasie rzeczywistym, gdzie znajdują się wszystkie podłączone ciągniki i stworzyć statystyki użytkowania, które pomogą określić, kiedy ciągniki pracują na biegu jałowym lub zużywają najwięcej paliwa. Uzyskane w ten sposób usprawnienia logistyczne i mniejsze zużycie paliwa umożliwiają osiągnięcie celów związanych z neutralnością węglową.

Rozwiązania Smart Farming jako pomoc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju – na przykład ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów oraz dążenie do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla – może mieć pozytywny wpływ na działalność. Rozwiązania takie jak Valtra Guide, kontrola sekcji czy zmienne dawkowanie ułatwiają podawanie odpowiedniej ilości środka we właściwe miejsce, minimalizując jednocześnie zagęszczanie gleby. Technologie Valtra Connect i TaskDoc zwiększają wydajność i pomagają zautomatyzować tworzenie dokumentów. Dane generowane automatycznie przez rozwiązania Smart Farming firmy Valtra są przydatne przy tworzeniu raportów dotyczących akredytacji i zgodności, co pozwala na utrzymanie przewagi konkurencyjnej i potencjalne otwarcie nowych rynków.