share

Jak zwiększyć plony z pomocą centralnego systemu pompowania opon

Unikanie zagęszczania gleby

Zwiększenie plonów rolnych zależy między innymi od dwóch istotnych czynników – zagęszczenia gleby oraz warunków powietrzno-wodnych. Centralny system pompowania opon (CTIS) firmy Valtra pozwala łatwo zmieniać ciśnienie w ogumieniu ciągnika tak, aby ograniczyć do minimum ubicie gleby pod kołami, a także zmniejszyć spalanie paliwa. Dział Global Agronomy and Farm Solutions koncernu AGCO podjął się niedawno badań terenowych, aby ustalić zależność między zmianami ciśnienia w ogumieniu za pomocą systemu CTIS firmy Valtra a stopniem ubicia gleby i zużyciem paliwa. W niniejszym artykule zapoznamy się z wynikami tego badania oraz wnioskami, jakie można z nich wysnuć wobec poprawy wielkości plonów i spalania paliwa.

Znaczenie prawidłowego ciśnienia w ogumieniu ciągnika

Prawidłowe ciśnienie w oponach ciągnika poruszającego się po polach uprawnych pozwala rozłożyć nacisk masy maszyny na grunt, co ogranicza ubicie gleby. Jednocześnie zwiększa się przyczepność bieżnika do podłoża i spada ryzyko poślizgu kół, co zmniejsza zużycie paliwa. Istnieje zależność między prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach a wzrostem plonu. Wielkość plonów uwarunkowana jest od rodzaju gleby, jej wilgotności oraz zagęszczenia.

Czym jest centralny system pompowania opon?

System pompowania opon mierzy ciśnienie powietrza w ogumieniu i może je regulować za pomocą sprężarki powietrza zainstalowanej w ciągniku. System CTIS firmy Valtra umożliwia regulację ciśnienia opon za pomocą terminala SmartTouch. Da się w ten sposób dopompować opony lub spuścić z nich powietrze, do wartości ciśnienia wybranej przez traktorzystę.

Systemy pompowania opon a większe plony – istniejące dowody

W niektórych badaniach wykazano, że system pompowania opon w ciągniku może zmniejszyć ubicie gleby pod kołami maszyny nawet o 30% w porównaniu do jazdy ze standardowym ciśnieniem powietrza w ogumieniu. W badaniu prowadzonym przez uczelnię Purdue University ustalono, że spadek stopnia ubicia gleby  za pomocą regulacji ciśnienia systemem pompowania opon zwiększył plon soi o 30–100 kg na hektar. Autorzy badania opublikowanego w Journal of Agricultural Science odkryli z kolei, że praca polowa ciągnikiem z regulacją ciśnienia w ogumieniu za pomocą takiego systemu pompowania dała znaczący, bo sięgający 11% wzrost plonu jęczmienia jarego. Istnieje też badanie wydane w Journal of Agricultural Engineering Research, wedle którego system pompowania opon w ciągniku rolniczym zmniejszył stopień zagęszczenia gleby pod kołami, co pozwoliło zwiększyć wielkość plonu pszenicy ozimej z upraw badawczych maksymalnie o 8%.

Badania działu Global Agronomy and Farm Solutions koncernu AGCO

W październiku 2023 r. pracownicy działu Global Agronomy and Farm Solutions koncernu AGCO podjęli się badań terenowych nad skutkami pracy ciągnikiem ze zmianami ciśnienia w ogumieniu za pomocą systemu pompowania opon na wydajność pracy polowej, stopień ubicia gleby i zużycie paliwa. W badaniu wykorzystano system CTIS firmy Valtra zainstalowany w ciągniku Valtra Q305 oraz trzy różne wartości ciśnienia powietrza –od 0,6 do 1,6 i 2,0 bar. Do prac polowych w ramach badania Użyto agregatu uprawowego o szerokości roboczej 5m, głębokość pracy wynosiła 20 cm. Każda działka badawcza zajmowała całość pola uwzględnionego w badaniu. Takie pokrycie pola osiągnięto korzystając z systemu Valtra Guide. Każda działka odpowiadała co trzeciemu przejazdowi ciągnika. W ten sposób działki uwzględniały każdy rodzaj gleby i ukształtowania podłoża uprawnego. Następnie przeanalizowano wyniki pomiarów z każdego przejazdu, po czym połączono je w ramach analizy reprezentatywnej wpływu ciśnienia w ogumieniu na rozpatrywane parametry. Spójność wyników zagwarantowano przyjmując szereg norm metodologicznych (np. pracę ciągnika z systemem Valtra SmartTurn i Valtra Guide ciężar obciążnika przedniego i optymalną głębokość uprawy równą 20 cm). Ciągnik wyposażony był w opony VF600/70 R30 i VF710/70 R42 marki Bridgestone. Badanie to przeprowadzono w 2023 roku w Danii na polu o powierzchni 18 hektarów. Gleby na polu obejmowały gliny piaszczyste, z pagórkami gliniasto-ilastymi.

 

  Niskie ciśnienie Ciśnienie typowo używane przez rolnika Wysokie ciśnienie
Najniższe zalecane ciśnienie ogumienia
Na podstawie badań Bridgestone nad ciśnieniem w oponach najczęściej używanym przez rolników Ciśnienie ogumienia do pracy pod dużym obciążeniem oraz z dużą prędkością holowania na drogach publicznych
Dane
Ciśnienie powietrza w ogumieniu Bar 0,6 Bar 1,6 Bar 2,0 Bar
Obciążenie na osi przedniej Kg 7020 7020 7020

Obciążenie na osi tylnej

Kg 6350 6350 6350
Obciążenie na osi osprzętu Kg 6760 6760 6760
Rozkład statyczny obciążenia na oś przednią/tylną % / % 52% /  48% 52% /  48% 52% /  48%
Szacunkowy rozkład dynamiczny obciążenia na oś przednią/tylną % / % 42% /  58% 42% /  58% 42% /  58%

Zalety pracy z centralnym systemem pompowania opon (CTIS) firmy Valtra

Na podstawie omawianego badania ustalono, że zmiana ciśnienia w ogumieniu za pomocą CTIS zmniejszyła poślizg kół, co zwiększyło wydajność pracy polowej o 1,8%. Głębokość jako miara stopnia ubicia gleby zmalała o 17% w porównaniu do ubicia gleby pod naciskiem kół bez regulacji ciśnienia w ogumieniu. Prowadzący badanie agronom firmy AGCO, Jens Christian Jensen podkreśla istotność obu tych wskaźników dla poprawy wielkości plonu: – Ubicie gleby kołami każdego roku zmniejsza uzyskany plon o 3–5%. System CTIS może pomóc rolnikom uniknąć takich strat.

Fakty w skrócie:
Wzrost wielkości plonów o 1% na skutek mniejszego ubicia gleby jest wart 21 EUR/ha

 Podczas omawianego badania stwierdzono, że poprawny dobór ciśnienia w oponach zmniejsza zużycie paliwa. W przypadku opon napompowanych do 0,6 bar zarejestrowano zużycie paliwa na poziomie 12,1 l/ha – w przypadku ciśnienia kontrolnego 1,6 bar, wyniosło ono 13,1 l/ha. Zakładając, że gospodarstwo ma 100 hektarów ziemi rolnej, dałoby to oszczędność paliwa równą 100 litrów na jeden zabieg agrotechniczny.

System Valtra CTIS

Dostępny w Valtra Unlimited dla serii N, T, oraz Q.
Więcej informacji można uzyskać od dealera Valtra.

Skontaktuj się z dealerem

Zobacz video

Jak działa Centralny System Pompowania Opon? Zobacz nasz film.

youtube